Pilates Nasıl Uygulanır

Pilates;
Farkındalığın yarattığı fark

Farklı yay grupları kullanılarak ağırlığın belirlendiği , kişiye uygun zorluk sevilerinin eğitmen kontrolünde yönetildiği,
bütün kas gruplarına yönelik hareketlerin yapılabildiği ve fizik tedavi prensipleri temel alınarak yaratılmış Reformer,
Trapez ve Chair olmak üzere üç temel alet ile çalışılır. Tam konsantrasyon ve doğru nefes kullanımı çalışmanın
hedefine ulaşmasını sağlayan temel prensiplerden ikisidir.

Kişinin kendi bedenine odaklanarak farkındalığını hedefleyen çalışma, Güç Evi (Power House) olarak
tanımlanan kaburgaların hemen altından başlayıp, kasıkların arasına doğru toplanan en yoğun kas gruplarının
bulunduğu bölgeye odaklanır. Doğru nefes tekniği ile karın kaslarının verdiği desteği kullanarak beli sabitleyebilmek
Pilates’in temelini oluşturur.

Güç Evi bölgesini çok genel ifadeyle karın kaslarının olduğu bölge olarak tanımlarsak, bu bölgede vücudu hareket
ettiren kasların dışında omurgayı çevreleyen ve omurganın sabitlenmesini sağlayan kaslar da vardır. Günlük

yaşantımız içerisinde pek kullanmadığımız bu kas guruplarını da çalıştırma imkanı Pilates metodu ile
mümkün olmakta, doğru nefes tekniği, tam konsantrasyon, çalıştırılan bölgeye odaklanma Pilatesi
amacına ulaştırır. Kişi çalışmalar sonucunda bedenini daha iyi tanır, kontrol eder ve artık bedenine hükmeder.